Realizacje

Poniżej przedstawiamy nasze wybrane realizacje

Realizacje

 • Projektant, kierownik budowy
 • Rozbudowa budynku produkcyjnego o część magazynowo - produkcyjną.

  Adres: Błotnica, gm. Stare Kurowo

 • Projektant, kierownik budowy
 • Budowa hali produkcyjno - magazynowej z zapleczem socjalno - biurowym.

  Adres: Błotnica, gm. Stare Kurowo

 • Projektant, kierownik budowy
 • Rozbudowa budynku gospodarczego, budowa wiaty gospodarczej.

  Adres: obręb Sławica gm. Dobiegniew

 • Projektant, kierownik budowy
 • Budowa budynku usługowo -mieszkalnego, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

  Adres: Strzelce Kraj.

 • Projektant, kierownik budowy
 • Budowa budynku usługowo -mieszkalnego, zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

  Adres: Strzelce Kraj.

 • Projektant
 • Budowa hali usługowej z zapleczem socjalno -biurowym., zbiornika na nieczystości ciekłe oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

  Adres: obręb Chełst Zachodni

 • Projektant, kierownik budowy
 • Rozbudowa budynku stolarni, budowa: magazynu suszonej tarcicy, wiaty magazynowej na odpady drzewne, budynku magazynowego na trociny.

  Adres: Trzebicz

 • Projektant
 • Budowa budynku magazynowego w ramach istniejącej zabudowy zagrodowej.

  Adres: Chomętowo, gm. Dobiegniew

 • Projektant
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego, skoczni w dal, ogrodzenia wraz z niezbędną infrastrukturą.

  Adres: Drezdenko

 • Projektant, kierownik budowy
 • Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku produkcyjnego.

  Adres: Drezdenko

 • Projektant, kierownik budowy
 • Budowa wiaty magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

  Adres: Drezdenko

 • Projektant, inspektor nadzoru inwestorskiego
 • Budowa budynku ocynkowni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

  Adres: Drezdenko

 • Projektant, kierownik budowy
 • Budowa wiaty magazynowej do składowania elementów stalowych ocynkowanych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

  Adres: Drezdenko

 • Projektant, kierownik budowy
 • Budowa wiaty na maszyny rolnicze.

  Adres: Lubcz Mały, gm. Krzyż Wlkp

 • Projektant, kierownik budowy
 • Rozbudowa obory o część magazynowo - inwentarską.

  Adres: Lubcz Mały, gm. Krzyż Wlkp

 • Projektant
 • Budowa budynku magazynowego.

  Adres: Lubcz Mały, gm. Krzyż Wlkp

 • Projektant, kierownik budowy
 • Budowa Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wraz z warsztatem naprawczym i z niezbędną infrastrukturą.

  Adres: Stare Kurowo

 • Projektant, kierownik budowy
 • Warsztat samochodowy z myjnią i częścią socjalno - administracyjną.

  Adres: Słowin

 • Projektant, kierownik budowy
 • Wiata na maszyny rolnicze.

  Adres: Górecko, gm. Zwierzyn

 • Projektant
 • Budowa estakady pod suwnicę podwieszaną.

  Adres: Drezdenko