Oferta

Zapoznaj się z naszą ofertą

Oferta

 • inwentaryzacje budowlane rozmaitych obiektów
 • kompleksowym projektowaniem w zakresie:
 • budownictwa użyteczności publicznej: budynki biurowe, handlowe, usługowe
  budownictwa mieszkaniowego: wielorodzinnego, jednorodzinnego
  budownictwa przemysłowego: hale, warsztaty
  budownictwa rolniczego: obiekty inwentarskie

 • rozbudowy, przebudowy, nadbudowy najrozmaitszych obiektów budowlanych
 • projekty zmiany sposobu użytkowania całych obiektów oraz ich części
 • adaptacje projektów typowych z przystosowywałem do warunków miejscowych wraz ze zmianami
 • nadzory autorskie
 • pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru
 • przeglądy techniczne budynków coroczne i pięcioletnie
 • opinie o stanie technicznym
 • kosztorysy budowlane